International Polska
Grid

Co oferujemy

 

Program Grid®

Grid® oferuje Państwu sprawdzoną w działaniu, skuteczną formułę Seminariów, które tworzą spójny i całościowy program działań rozwojowych, adresowanych do każdego poziomu struktury firmy - od Zarządu aż do szeregowych pracowników.

Grid® jest bowiem w swej istocie programem rozwoju całej organizacji, skoncentrowanym na rozwoju Przywództwa, kompetencjach do zarządzania oraz współpracy z innymi, problematyce skutecznej pracy zespołowej oraz wizji rozwoju opartej na synergicznych, konstruktywnych relacjach międzyludzkich.

Celem i zarazem rezultatem wdrożenia programu Grid® jest: wzrost świadomości, zaangażowania i odpowiedzialności management'u i pracowników, polepszenie umiejętności zarządzania i współpracy, większa identyfikacja i wkład w realizację celów biznesowych firmy oraz wzrost kreatywności i skuteczności działań - mające swoje bezpośrednie przełożenie na osiągane wyniki.

Pragniemy pomóc Państwu:

  • zwiększyć skuteczność działań indywidualnych i zespołowych,
  • polepszyć proces podejmowania inicjatywy i decyzji,
  • nauczyć optymalnego sposobu pokonywania różnic i rozwiązywania konfliktów, rozwinąć morale i zaangażowanie pracowników,
  • zogniskować koncentrację menedżerów i pracowników Państwa firmy na umocnieniu i rozwoju kultury organizacji.

W zależności od rodzaju Seminarium - zmiany i rozwój mogą realizować się na trzech poziomach:

  • Indywidualnym - Uczestnicy Seminariów Grid® powracają do macierzystej pracy wzbogaceni o doświadczenie dynamicznego warsztatu pracy menedżerskiej, zyskawszy nowe, konkretne umiejętności umożliwiające im poprawę skuteczności pracy i osiągania lepszych wyników. Udział w Seminarium przynosi jego uczestnikom nowe spojrzenie na temat stylu zarządzania, potencjału do rozwoju, barier i czynników wpływających na efektywność działań oraz - co najważniejsze - wzbudzenie motywacji do zmiany, rozwoju i bycia lepszym. Osobista, głęboka refleksja i wielowymiarowa informacja zwrotna sprawiają, że uczestnictwo w Seminarium Grid® jest naprawdę niepowtarzalnym przeżyciem w kontekście rozwoju zawodowego i osobistego.
  • Zespołowym - jeżeli osoby uczestniczące w Seminarium (jednocześnie lub w następujących po sobie etapach) stanowią komórkę organizacyjną w firmie (np. dział w firmie, departament, region) - zmiana (rozwój) relacji i ich stylu zarządzania znajduje natychmiast przełożenie na pracę i wynikicałego działu / departamentu / regionu. Zespół ten wypracowuje wspólny, zrozumiały dla wszystkich język i system wartości w wyniku czego znacząco polepsza się współpraca i komunikacja oraz zespołowe standardy pracy: optymalne podejmowanie inicjatywy i decyzji, skuteczne zorientowanie na cele, umiejętne rozwiązywanie konfliktów i konstruktywne stosowanie krytyki.
  • Całej organizacji - ponieważ Grid® jest czymś o wiele więcej, niż jednostkowym, incydentalnym szkoleniem - może stać się on przez to programem spójnych działań, przyjętych dla wszystkich pracowników firmy - systemem warsztatów i działań rozwojowych, który dotyczy wspólnych, najważniejszych dla firmy kompetencji i wartości. Grid® - będąc też wnikliwym studium kultury organizacji - może również stanowić dla firmy użyteczne narzędzie rozwoju i punkt odniesienia w zakresie realizacji celów, kształtowania postaw pracowniczych i procesów pracy. Grid® może być doskonałym drogowskazem oraz konkretnym spoiwem wzmacniającym fundament kultury i filozofii całej korporacji. Wiele firm, które przyjęły wizję swojej działalności operacyjnej i rozwoju opartą na wartościach, o których mówi metodologia Grid® - odnotowuje spektakularne sukcesy, wynikające ze zdrowej, mocnej, opartej na wartościach kultury organizacji.

Wiemy, że każda osoba, firma, organizacja czy sytuacja biznesowa jest na swój sposób niepowtarzalna. Wiemy to, ponieważ jesteśmy praktykami. Ale wiemy to również pracując dla naszych, jakże różnych Klientów. I to przede wszystkim na podstawie Ich rekomendacji możemy powiedzieć, że Grid® - The Power to Change jest skutecznym, przynoszącym wymierne rezultaty programem szkoleniowym.

Ze strony Grid® International Polska - oferujemy Państwu nasze najwyższe zaangażowanie i szacunek.

Zapraszamy do skorzystania z naszego doświadczenia i ogromnego bogactwa programu Grid®.

 

„...Grid® pozwala uzyskać obiektywny ogląd swoich kompetencji liderskich i dlatego postanowiliśmy włączyć to Seminarium (Leadership Grid Seminar) do standardowego, ogólno firmowego Programu Rozwoju Kadry Menedżerskiej. Grid stanowi pierwszy etap tego Programu i jego podstawowy fundament. Dzięki temu doświadczeniu menedżerowie zyskują większą motywację do dalszego rozwoju..."
Katarzyna Sejwa, Dyrektor Pionu Zarządzania zasobami Ludzkimi, ING Nationale Nederlanden

 


Grid worldwide map.
Terminy otwartych seminariów Leadership Grid:
  • 29.06.-3.07.2020
 
© Copyright 2006 Grid International, Inc.(All rights reserved.)
Trademarks | Privacy Policy | Terms of Use