International Polska
Grid

Korzyści i rezultaty wdrożenia Grid®

Korzyści i rezultaty wdrożenia Grid®

Uczestnictwo w seminarium Grid® przynosi uczestnikom wielowymiarowe pozytywne rezultaty i korzyści.

Wieloletnie doświadczenie stosowania tej metody na całym świecie udowadnia, że Grid® jest bardzo skutecznym narzędziem rozwoju zarówno w wymiarze indywidualnym jak i całej organizacji.

Oto najważniejsze korzyści i rezultaty wynikające z wdrożenia metodologii Grid®

Korzyści i rezultaty z wdrożenia Grid® - wymiar indywidualny
 • Świadomość stosowanego stylu zarządzania i jego konsekwencji
 • Uświadomienie sobie słabych i mocnych stron w zarządzaniu
 • Otrzymanie głębokiej informacji zwrotnej
 • Rozwój konkretnych kompetencji menedżerskich
 • Uzyskanie motywacji do rozwoju: w czym mogę być lepszy?
 • Określenie osobistej wizji i celów rozwoju zawodowego
 • Poznanie najskuteczniejszych sposobów działania i zarządzania
 • Poznanie i doświadczenie synergii i sprzężenia zwrotnego

Korzyści i rezultaty z wdrożenia Grid® - wymiar zespołowy
 • Umiejętność skutecznego zarządzania zespołem, koncentracja na
  wynikach i ludziach
 • Podwyższenie standardów pracy zespołu: inicjatywa, cele,
  podejmowanie decyzji, rozwiązywanie konfliktów i inne
 • Umiejętność wykorzystywania wszystkich zasobów
 • Wypracowanie norm szczerości, zaangażowania i szacunku w zespole
 • Oparcie pracy zespołu o merytoryczne (a nie personalne) czynniki i cele
 • Rozwój i stworzenie konstruktywnych relacji - jeden za wszystkich -
  wszyscy za jednego
Korzyści i rezultaty z wdrożenia Grid® - wymiar organizacji
 • Budowa mocnej, zdrowej kultury organizacji; kształtowanie postaw
  pracowników; uzyskanie potencjału do osiągnięcia najlepszych wyników
 • Wzrost zaangażowania i morale załogi; identyfikacja z celami firmy
 • Podwyższenie standardów podejmowania inicjatywy i decyzji;
  umiejętność rozwiązywania konfliktów wewnątrz organizacji
 • Wspólny język i wartości, wzajemne zrozumienie, lepsza komunikacja
 • Wnikliwa analiza: określenie mocnych i słabych stron organizacji
 • Świadomość tego kim jesteśmy i kim chcemy być - dogłębna
  wiedza dotycząca rzeczywistego i idealnego obrazu kultury firmy

 

 
© Copyright 2006 Grid International, Inc.(All rights reserved.)
Trademarks | Privacy Policy | Terms of Use