International Polska
Grid

Seminarium Leadership Grid®

Seminarium Leadership Grid® jest najważniejszym modułem szkoleniowym całej metodologii.

Pracę i rozwój z programem Grid® należy rozpocząć właśnie od tego Seminarium.

Seminarium jest przeznaczone dla kadry menedżerskiej. Uniwersalne podejście sprawia, że w szkoleniu tym mogą uczestniczyć razem osoby będące na różnych szczeblach struktury zarządzania: zarówno z niższego i średniego poziomu, jak również z najwyższego top-management'u.

Seminarium Leadership Grid® („Grid® w zarządzaniu"):

 • Nie jest szkoleniem w potocznym tego słowa znaczeniu
 • Nie jest oparte na wykładach lub prezentacjach

Aby móc uczestniczyć w Seminarium - należy się najpierw przygotować w formule pracy indywidualnej na podstawie materiałów Części Przygotowawczej. W dalszym etapie - już podczas Seminarium - indywidualne przygotowanie Uczestników znajduje swoją kontynuację i wzbogacenie - z perspektywy pracy zespołowej. Seminarium Leadership Grid® nie ma charakteru statycznego, nudnego wykładu - jest natomiast intensywnym i głęboko angażującym Uczestników procesem pracy z samym sobą oraz z innymi członkami zespołu.

 • Seminarium jest dynamicznym i uniwersalnym warsztatem menedżerskim
 • Procesem uczenia się i rozwoju opartym na osobistym doświadczeniu
 • Praktycznym treningiem rozwijającym styl zarządzania, podnoszącym poziom konkretnych kompetencji oraz pracy w zespole - ukierunkowanym na osiąganie najlepszych wyników
 • Seminarium trwa 5 dni
 • Łączna liczba godzin szkoleniowych: 40
 • Łączna liczba projektów (zadań) realizowanych podczas Seminarium: 13
 • Uczestnicy pracują w zespołach (zespoły liczą po 4 - 6 osób)
 • Łączna liczba sesji plenarnych: 19

Obszerne i wnikliwe materiały szkoleniowe dla każdego Uczestnika mają prawie 300 stron (Część Przygotowawcza + książka „The Power to Change" + materiały seminaryjne).

Cele Seminarium:

 • Pogłębienie świadomości swojego stylu zarządzania i wynikających z niego pozytywnych i negatywnych konsekwencji
 • Zdobycie wiedzy na temat skutecznych sposobów zarządzania
 • Przeżycie refleksji i wzbudzenie motywacji do rozwoju
 • Rozwój konkretnych kompetencji menedżerskich - kluczowych w procesie zarządzania
 • Rozwijanie w sobie i innych dojrzałego Przywództwa
 • Zdobycie wiedzy i doświadczenia dotyczących konstruktywnego i dojrzałego przepracowywania różnic i rozwiązywania konfliktów
 • Ukazanie zupełnie nowej perspektywy pracy zespołu
 • Rozwój i podwyższenie standardów pracy zespołowej

Najważniejsze projekty realizowane podczas Seminarium:

 • Analiza i stworzenie wizji własnego przywództwa
 • Określenie strategii rozwoju osobistego
 • Diagnoza stylu zarządzania u siebie i u innych
 • Ocena kompetencji menedżerskich
 • Analiza i ocena wartości w zarządzaniu
 • Określenie standardów optymalnej pracy w zespole
 • Porównanie realnego i optymalnego stylu zarządzania, kultury zespołu i organizacji
 • Udzielenie i otrzymanie informacji zwrotnych

Doskonalenie najważniejszych umiejętności interpersonalnych, kluczowych dla procesu zarządzania:

 1. Udzielanie i przyjmowanie krytyki
 2. Wyrażanie i obrona swoich poglądów
 3. Przejawianie inicjatywy
 4. Zdobywanie informacji
 5. Podejmowanie decyzji
 6. Reagowanie na problemy
 7. Rozwiązywanie konfliktów

Charakterystyka najważniejszych obszarów pracy podczas Seminarium:

 • Ciągłe poszukiwanie przez Uczestników i zespoły najskuteczniejszych sposobów działania
 • Ciągłe uzupełnianie się wymiarów pracy indywidualnej i zespołowej
 • Ciągła analiza i porównanie realnych (rzeczywistych) standardów kultury zespołu/ stylu zarządzania/ kultury organizacji - z optymalnymi (idealnymi)

Dlaczego Seminarium jest tak skuteczne:

 • Zmiana oraz rozwój umiejętności następuje na skutek osobistego doświadczenia, a nie np. wykładów lub prezentacji
 • Zmiana następuje dobrowolnie wskutek refleksji osobistej - nie jest narzucona z zewnątrz
 • Grid oparty jest na wartościach w zarządzaniu bliskich każdemu człowiekowi
 • Umiejętności i inspiracje wyniesione z Seminarium znajdują natychmiastowe zastosowanie w miejscu pracy
 • Powstaje ogromny impuls motywacji do rozwoju - „luka motywacyjna" (motivation gap)
 • Grid daje świeżość spojrzenia i zupełnie nową perspektywę pracy zespołowej

Koszt:

 • Nominalna cena uczestnictwa w Seminarium otwartym Leadership Grid® wynosi 5.490,- PLN.
 • Cena zawiera opłatę licencyjną oraz bardzo obszerne i wnikliwe materiały szkoleniowe.
 • Uczestnicy Seminarium Leadership Grid otrzymują Certyfikat.
 • Cena nie zawiera opłat za pobyt i korzystanie z hotelu / ośrodka szkoleniowego.
 
© Copyright 2006 Grid International, Inc.(All rights reserved.)
Trademarks | Privacy Policy | Terms of Use