International Polska
Grid

Zamknięte Seminarium Leadership Grid

Seminarium zamknięte Leadership Grid®

Mimo iż przebiega ono w podobny sposób do otwartego Seminarium - jest zupełnie innym procesem.

Wspaniałą wartością dodaną tego Seminarium jest poczucie wspólnoty uczestników Seminarium istniejącej na fundamencie przynależności do jednej firmy. Motywacja do rozwoju i chęć zmiany - znajduje tu swój jedyny adres - cała bardzo pozytywna energia skupiona jest właśnie na kulturze "naszej" firmy. To jest naprawdę bardzo uderzające.

Podczas Seminarium zamkniętego Leadership Grid® budzi się duch prawdziwego zespołu, który z zapałem chce rozwijać i umacniać kulturę firmy.

Podstawowe wymiary kultury organizacji przepracowywane podczas Seminarium zamkniętego Grid® w zarządzaniu to:

  • Autorytet
  • Cele i zadania
  • Rozwiązywanie konfliktów
  • Koordynacja
  • Krytyka
  • Zaangażowanie
  • Wydajność
  • Standardy jakości

Każdy z tych wymiarów jest szczegółowo przepracowywany przez uczestników Seminarium w aspekcie rzeczywistych, aktualnie stosowanych standardów postępowania - jak również w aspekcie rozwiązań optymalnych.

Analiza całości zadań poświęconych kulturze organizacji przynosi w efekcie wielowymiarowy obraz stanu kultury organizacyjnej firmy uczestniczącej w Seminarium zamkniętym. Istnieje też możliwość (jako usługa dodatkowa) opracowania bardzo szczegółowego raportu na temat istniejących problemów, barier, ale też mocnych stron i dobrze funkcjonujących procesów. Raport ten może z powodzeniem pełnić rolę audytu. Jego cechą szczególną jest mierzalność konkretnych zagadnień i możliwa powtarzalność (dla potrzeb monitorowania procesów) - ponieważ każde kolejne Seminarium zamknięte Grid® w zarządzaniu - pozwala analizować postęp, stagnację lub regresję poszczególnych procesów.

W wyniku Seminarium powstają również projekty mogące znaleźć swe zastosowanie w praktycznych działaniach firmy.

Seminarium zamknięte Leadership Grid® przynosi firmie bardzo konkretne korzyści, między innymi: integrację pracowników z celami firmy, wzrost świadomości i odpowiedzialności menedżerskiej za rozwój kultury organizacji firmy i ukazanie przykładów inspirujących, pozytywnych postaw menedżerskich - mogących się stać wzorcem do naśladowania.

Seminaria zamknięte Grid (w Polsce w latach 2004-2010 uczestniczyło w nich kilkaset pracowników) zdobyły już wystarczające doświadczenie potwierdzające skuteczność tej formuły.

Seminarium zamknięte daje Klientom możliwość wyboru terminu i miejsca.

Minimalna liczba Uczestników Seminarium zamkniętego to 10 osób; maksymalna - 18. Cena uczestnictwa jest około 2 razy tańsza, niż w Seminarium otwartym i wynosi tylko 3.100,- PLN za osobę (+ VAT).

 
© Copyright 2006 Grid International, Inc.(All rights reserved.)
Trademarks | Privacy Policy | Terms of Use