International Polska
Grid

Dynamika organizacji

3 przenikające się wymiary życia firmy: Ludzie - Władza - Relacje międzyludzkie

Dynamikę życia każdej organizacji stanowią przenikające się trzy podstawowe wymiary:

  • Ludzie (jednostki indywidualne)
  • Władza (zarządzanie)
  • Relacje międzyludzkie (zespoły)

     

  • Jeżeli poszczególni ludzie znają, rozumieją i akceptują swoje silne i słabe strony - ich relacje z innymi są prawidłowe i konstruktywne.

Jeżeli jednak funkcjonują, nie mając zupełnie świadomości i zrozumienia podstawowych mechanizmów kierujących ich zachowaniem - wtedy relacje z innymi są nieobiektywne i nieproduktywne - wynikają z przyzwyczajeń, tradycji, uwarunkowań hierarchicznych, lęku, osobistych korzyści i innych okoliczności zewnętrznych.

Dla rozwoju osobistego i zawodowego jest zatem bardzo ważne, aby uczyć się rozumieć innych,

...zaczynając od siebie.

Teoria Grid® i Siatka Przywództwa jest bardzo dogodnym narzędziem pozwalającym na analizowanie i zrozumienie mechanizmów kierujących zachowaniem naszym i innych ludzi.

  • Z kolei władza jest nieustannie obecna w każdej nieomal relacji międzyludzkiej: w kontaktach między rodzicami i dziećmi, w domu, w pracy, miedzy przełożonymi i podwładnymi. Czasem relacja władzy ma charakter kontroli, czasem wolności. Towarzyszy jej szacunek lub lęk, uznanie lub odrzucenie, zaufanie lub niechęć.

Zarządzanie zbudowane na zaufaniu, szacunku, wolności i partnerstwie jest dużo bardziej produktywne i twórcze od opartego na dominacji, kontroli i lęku. Przykłady można mnożyć zarówno z życia firm jak i ze świata polityki. Zatem zrozumienie mechanizmów władzy (zarządzania) staje się głównym punktem wyjścia do rozumienia Przywództwa i osiągania sukcesu.

Przywództwo wg Grid® oznacza umiejętność osiągania wyników dzięki optymalnej, dojrzałej współpracy z innymi poprzez angażowanie ich potencjału i energii.

  • Trzeci dynamiczny wymiar życia organizacji stanowią relacje międzyludzkie. To tu właśnie, na tym polu - Grid® działa najskuteczniej. Możliwość i umiejętność otwartej, uczciwej komunikacji z innymi generują efekt synergii, który staje się osiągalny dzięki umożliwieniu wszystkim członkom zespołu pełnego wykorzystania i maksymalizacji ich zasobów.

The Power to Change only comes from one place: inside your organisation...

 
© Copyright 2006 Grid International, Inc.(All rights reserved.)
Trademarks | Privacy Policy | Terms of Use