International Polska
Grid

Przywództwo

Przywództwo - Leadership - klucz do sukcesu...

Jednym z kluczowych zagadnień w programie Grid® jest problematyka przywództwa.

W pierwszym odruchu termin "przywództwo" kojarzy się z poziomem ścisłego kierownictwa organizacji, Zarządu i top-managementu. Taki sposób pojmowania przywództwa pomija zupełnie innych członków organizacji, funkcjonujących często na niższych poziomach struktury. Ponadto koncentrując się wyłącznie na górnych szczeblach organizacji - ograniczamy się do jednego tylko jej wymiaru: komunikacji i przepływu decyzji z góry w dół. Skupiamy się głównie na hierarchii i kontroli. Lecz rozwiązanie takie nie pasuje do szybko zmieniających się nowoczesnych organizacji, które dążą do poprawy komunikowania się, przyspieszenia procesu decyzyjnego, wzmożenia kreatywności, lepszego podejmowania decyzji i obsługi klientów, wyższej produktywności i zyskowności , obniżki kosztów - i to bez rozbudowy struktur organizacji. Realizacja tych wszystkich celów wymaga umiejętnego wykorzystania zasobów całej organizacji.


Grid®proponuje zatem zupełnie inny model pojmowania przywództwa. Prawdziwych przywódców powinniśmy tworzyć i rozwijać na każdym szczeblu organizacji - wśród zwykłych pracowników, w kadrze kierowniczej i wśród dyrektorów.

Dlatego, że Przywództwo może (i powinno) realizować się we wszystkich ludziach i w relacjach między nimi.

Firmy, które naprawdę chcą do maksimum wykorzystać posiadane zasoby i zwiększyć motywację swoich pracowników: indywidualnych osób i całych zespołów - stoją przed wymagającą próbą zmiany poglądów na temat Przywództwa. Sytauacja wymaga dziś, aby odejść od tradycyjnego sposobu patrzenia na Przywództwo, w myśl którego zarządzanie znajduje się przede wszystkim w rękach ludzi na górnych szczeblach organizacji i spływa w dół przez jasno określone kanały i w zaplanowanym czasie.

Grid® pokazuje, ze przywództwo jest czymś zupełnie odmiennym - ma charakter dynamiczny. Oznacza angażowanie ludzi i postrzeganie ich jako źródło energii, która może być wykorzystana nie tylko poprzez kontrolę i wydawanie im poleceń, lecz dzięki ich osobistemu zaangażowaniu w realizację wspólnej misji i wierze w wartości wyznawane przez organizację.

Grid® podkreśla również znaczenie relacji międzyludzkich, które stanowią bardzo ważny, dynamiczny wymiar kultury organizacji. To tu właśnie, na tym polu - Grid® działa najskuteczniej. Możliwość i umiejętność otwartej, uczciwej komunikacji z innymi generują efekt synergii, który staje się osiągalny dzięki umożliwieniu wszystkim członkom zespołu pełnego wykorzystania i maksymalizacji ich możliwości.

 
© Copyright 2006 Grid International, Inc.(All rights reserved.)
Trademarks | Privacy Policy | Terms of Use