International Polska
Grid

The Power to Change

Odwaga do Zmiany...


...Wymaga energii, dążenia do, wiedzy, umiejętności i motywacji.

Procesy te mogą realizować się w różnych obszarach życia organizacji. Czasem dotyczą tylko pojedynczych osób, czasem - co lepsze - również całych zespołów.

Mające wiele znaczeń i odniesień sformułowanie „The Power to Change" - stanowi centrum filozofii i metodologii Grid®. Znajduje to swoje odbicie w sposobie pojmowania problematyki Przywództwa, świadomości znaczenia kultury organizacji dla osiąganych wyników oraz w zaplanowanym, systematycznym modelu wprowadzania zmian.

 
© Copyright 2006 Grid International, Inc.(All rights reserved.)
Trademarks | Privacy Policy | Terms of Use