International Polska
Grid

Co to jest Grid®?

The Power to Change - Odwaga do Zmiany

Najkrócej mówiąc - Grid® jest spójnym i kompleksowym programem szkoleniowym, który dostarcza wiedzę, doświadczenie, umiejętności oraz motywację i odwagę do zmiany i rozwoju.

Seminaria Grid® skoncentrowane są przede wszystkim na problematyce rozwoju Przywództwa, skutecznej - opartej na synergii działań pracy zespołowej oraz rozwoju i umocnienia kultury organizacji.

Celem seminariów Grid® jest:

  • rozwój stylu zarządzania i konkretnych umiejętności interpersonalnych (kompetencji menedżerskich); uzyskanie narzędzi i motywacji do rozwijania w sobie i innych prawdziwego Przywództwa
  • wdrożenie skutecznych standardów pracy zespołowej; zdobycie umiejętności osiągania synergii w działaniach zespołu; uzyskanie wiedzy i doświadczenia dotyczącego optymalnego zarządzania takimi procesami pracy zespołu, jak: przejawianie inicjatywy, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie konfliktów, zorientowanie na cele oraz stosowanie krytyki
  • rozwój i umocnienie całej kultury organizacji poprzez stworzenie standardów synergicznej współpracy pomiędzy poszczególnymi menedżerami, pracownikami i działami organizacji, umiejętne zarządzanie zmianą i wdrożenie zorientowanych na realizację celów firmy wizjonerskich koncepcji i projektów.
"...Grid to kompletny model optymalnego zarządzania. Co jest unikalnego w tym doświadczeniu? Model ten był mi wcześniej dobrze znany, ale w postaci ogólnych prawd. Unikalna jest tu możliwość przetestowania tego modelu na sobie oraz poszukiwanie prawdziwej skuteczności działań. Wyniki są oszałamiające..." -
Aleksander Kopestyński, Prezes Toyota Bielany Sp. z o.o.
Grid worldwide map.
Terminy otwartych seminariów Leadership Grid:
  • 29.06.-3.07.2020
 
© Copyright 2006 Grid International, Inc.(All rights reserved.)
Trademarks | Privacy Policy | Terms of Use