International Polska
Grid

Cele Grid

Nasze cele

Celem naszych działań jest rozwój optymalnego Przywództwa poprzez:

  • Pomoc indywidualnym osobom (menedżerom i pracownikom) w zrozumieniu, jak inni widzą i odbierają ich zachowanie (lub styl zarządzania) oraz jak współpracować z innymi, by wspólnie stworzyć standardy pracy zespołowej najwyższej jakości.
  • Pomoc całej organizacji w procesie rozwoju i polepszeniu standardów pracy zespołów oraz w maksymalnym wykorzystaniu zasobów teraz i w przyszłości.
Naszym celem strategicznym jest pomoc naszym Klientom w budowie zdrowej i efektywnej kultury organizacji, która bazuje na konstruktywnych relacjach i komunikacji, umiejętności synergicznej współpracy, optymalnym zarządzaniu zmianą, oraz wiarygodnym i skutecznym stylu zarządzania, który zawiera zorientowanie na cele i wizję ciągłego doskonalenia siebie i zespołu. Uczymy jak rozwijać w sobie i innych dojrzałe i skuteczne Przywództwo.


Organizacje, które zdecydowały się skorzystać z koncepcji Grid® podkreślają wzrost świadomości i rozwój umiejętności zarządzania menedżerów oraz wdrożenie całkowicie nowego wymiaru partnerskiej współpracy zespołów i departamentów.

Grid® pomaga zbudować relacje, które przynoszą sukcesy...

 
© Copyright 2006 Grid International, Inc.(All rights reserved.)
Trademarks | Privacy Policy | Terms of Use