International Polska
Grid

Grid w Polsce

Program Grid® w Polsce

Pierwsze seminarium Grid® w Polsce odbyło się w czerwcu 2000 roku - było to seminarium zamknięte zorganizowane dla firmy OBI. W ciągu następnych dwóch lat przeprowadzonych zostało kolejnych 7 seminariów zamkniętych.

Poczynając od roku 2004 Grid® prowadzi szeroką, aktywną działalność adresowaną do wszystkich zainteresowanych osób i organizacji.

W roku 2004 odbyło się pierwsze w Polsce otwarte Seminarium Leadership Grid®. W latach 2004-2005 w otwartych i zamkniętych seminariach Grid® uczestniczyło w sumie ponad 155 menedżerów, co było wówczas trzecim wynikiem w Europie.

Również wśród polskich menedżerów Grid® zdobył sobie uznanie jako „jedno z najlepszych na rynku szkoleń dotyczących problematyki Przywództwa oraz warsztat rozwijający kompetencje menedżerskie i umiejętności zarządzania zespołem".

Dziękujemy Wszystkim naszym Klientom za wspaniałe rekomendacje i pozytywne oceny seminariów. Oceny te dowodzą niezwykłej skuteczności metodologii i wartości Grid® oraz ich użyteczności w życiu firm.

"...Najlepszą inwestycją dotyczącą rozwoju menedżerów i ich umiejętności zarządzania w OBI w Polsce - było wdrożenie programu Grid® jako obowiązkowej, standardowej formy szkolenia i rozwoju dla wszystkich osób zatrudnionych w koncernie na stanowiskach kierowniczych. Kultura organizacji, którą dzięki temu zbudowaliśmy sprawiła, że staliśmy się biznesowo liderem pośród wszystkich firm z naszej branży w Polsce..."
Adam Dziurdź, Członek Zarządu, OBI Centrala Systemowa Sp. z o.o.
 
© Copyright 2006 Grid International, Inc.(All rights reserved.)
Trademarks | Privacy Policy | Terms of Use