International Polska
Grid

Kim jesteśmy

Jesteśmy Partnerem w Państwa rozwoju

Grid® International Polska jest licencjonowanym partnerem (Associate Partner) i wyłącznym przedstawicielem w Polsce światowej organizacji i społeczności konsultingowej Grid® International Inc.


Wspomagamy rozwój Przywództwa i umiejętności zarządzania na wszystkich poziomach struktury Państwa firmy. Uczymy, jak zbudować oparte na synergii, skutecznie działające zespoły i jak korzystać umiejętnie z ich energii. Wskazujemy drogę w kierunku efektywnej i zdrowej kultury organizacji, która jest jednym z fundamentów koniecznych do osiągania najlepszych wyników.

Metodologia Grid® - The Power to Change uczy mechanizmów skutecznej - opartej na synergii - pracy zespołowej, wskazując ważność obszaru relacji międzyludzkich i wykorzystania dostępnych zasobów dla osiąganych rezultatów. Podkreślamy znaczenie wartości zaangażowania, szacunku i otwartości.

Oparte na międzynarodowym doświadczeniu Seminaria Grid® dotyczą rozwoju przywództwa, kompetencji menedżerskich oraz umiejętności zarządzania i współpracy w zespole. Umiejętności uzyskane na seminarium mają zastosowanie na poziomie stylu pracy indywidualnej, zespołowej oraz całej organizacji.

Grid® stanowi spójny i całościowy program działań i warsztatów rozwoju adresowany do pracowników na każdym poziomie struktury firmy: od Zarządu do "szeregowych" pracowników. Seminaria organizowane są w formule otwartej, jak również jako szkolenia zamknięte, wewnątrz-firmowe.

Korzyści indywidualne z uczestnictwa w Seminarium Grid® to między innymi: zdobycie doświadczenia nt. skutecznych sposobów zarządzania, uświadomienie sobie własnego stylu zarządzania, uzyskanie refleksji i motywacji do zmiany i rozwoju, otrzymanie wielowymiarowej informacji zwrotnej.

Do najważniejszych korzyści na poziomie zespołu i organizacji należą: wzrost zaangażowania i identyfikacji pracowników z celami firmy, polepszenie skuteczności działań, uzyskanie wnikliwego obrazu kultury organizacji - pokazującego zarówno jej mocne strony i obszary wymagające zmian.

Oferujemy Państwu mierzalną zmianę zachowań i stylu zarządzania.


Grid worldwide map.
Terminy otwartych seminariów Leadership Grid:
  • 29.06.-3.07.2020
 
© Copyright 2006 Grid International, Inc.(All rights reserved.)
Trademarks | Privacy Policy | Terms of Use