International Polska
Grid

Konsultanci i trenerzy Grid

Trenerzy Grid® w Polsce

Paweł Adamiec

Paweł Adamiec

  • z wykształcenia psycholog, studiował na Wydziale Filozofii na warszawskiej ATK (obecnie Uniwersytet im Stefana Wyszyńskiego). Doświadczony Dyrektor Personalny, pracował w McDonald's Polska (1992-1997), w Stinnes Market Budowlany - następnie w OBI Centrala Systemowa (1997 - 2002) oraz w Banku Pekao S.A. (2003). Wcześniej 4 lata był nauczycielem. Dwa razy bezrobotny - uważa te okresy za jedne z najważniejszych w swoim rozwoju ...zawodowym. W okresie pracy w ww. korporacjach uczestniczył w budowie firm w aspekcie HR, organizacji i kultury. Odpowiedzialny za całokształt polityki personalnej nadzorował wiele projektów z dziedziny HR: rekrutacje - kilka tysięcy przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych i zatrudnionych pracowników; /rekrutacje prowadzone również za granicą: w Niemczech (w jęz. niemieckim) oraz na Litwie, Łotwie, w Estonii i w Białorusi (w jęz. rosyjskim) /, budowę systemów wspomagających zarządzanie, takich jak: systemy okresowych ocen pracowniczych, komunikacji wewnętrznej, ścieżek karier, finansowych i pozafinansowych składników motywacyjnych. Koordynował również szkolenia oraz procesy przekształceń i restrukturyzacji: w aspekcie HR był odpowiedzialny za fuzję dwóch koncernów, przebudował podległy mu Wydział Kadr, wprowadzając nowe standardy obsługi klientów i pracy zespołu; nadzorował proces zwolnień grupowych i redukcji personelu. Swoje doświadczenie zawodowe uważa za uniwersalne - zdobywane w trzech bardzo odmiennych kulturach zarządzania.
  • Inicjator programu Grid® w Polsce. W 2000 roku jako Dyrektor Personalny w firmie OBI zorganizował pierwsze w Polsce seminarium zamknięte Leadership Grid® - potem w ciągu następnych dwóch lat w seminariach tych uczestniczyło w sumie około 80 menedżerów OBI. Korzyści uzyskane w wyniku realizacji tego projektu sprawdziły się doskonale w dwóch zupełnie przeciwstawnych sobie procesach: fuzji firm Stinnes i OBI (rezultat: wypracowanie standardów kultury organizacji w nowopowstałej firmie; stworzenie z dwóch obcych wobec siebie grup - jednego rozumiejącego się i zgranego team'u) oraz w konflikcie ze związkami zawodowymi (rezultat: udało się „zneutralizować" napięcie, wyjaśnić i przepracować różnice oraz przyczyny konfliktu i w efekcie - skutecznie zintegrować pracowników wokół najważniejszych dla firmy wartości).
  • Od 2004 niezależny konsultant, doradca personalny i trener. Założyciel i właściciel firmy Grid® International Polska, będącej Wyłącznym Przedstawicielem Grid® International Inc. Oprócz działalności związanej z programem Grid® prowadzi również inne projekty: zatrudnienie, szkolenia, oceny zintegrowane Development Centre, audyty personalne, itp. Specjalizuje się w konsultingu dotyczącym kultury organizacji i polityki personalnej w firmie.
  • Prywatnie - globtroter i włóczęga - organizator wypraw rowerowych, uprawia treking wysokogórski. Spłynął Biebrzą na własnoręcznie zbudowanej tratwie; na nartach biegowych przewędrował zimą zamarznięte Bagna Biebrzańskie. Podczas wyprawy rowerowej na Lofoty - przekroczył na rowerze koło podbiegunowe. W peruwiańskich Andach wędrował w Kanionie Colca i w Cordillera Blanca. Biega (dwukrotnie ukończył maraton) i gra w piłkę nożną. Nurkuje. Napisał scenariusze i zagrał w rolach głównych w niezależnie wyprodukowanych filmach autorskich. Bywa kaowcem. Śpiewa i gra na gitarze, pisze małe utwory literackie. Zna biegle trzy języki obce: angielski, niemiecki i rosyjski; uczy się hiszpańskiego.

 

Kontakt: Pawel.Adamiec@grid-eu.com

 

 
© Copyright 2006 Grid International, Inc.(All rights reserved.)
Trademarks | Privacy Policy | Terms of Use