International Polska
Grid

Zgłoszenie na seminarium

Zgłoszenie Online

  • Termin seminarium:


Koszt uczestnictwa
w otwartym Seminarium Leadership Grid wynosi 5.490,- PLN netto za osobę (należy doliiczyć 23% VAT).
Opłata zawiera udział w Seminarium, materiały
przygotowawcze i seminaryjne, opłatę licencyjną, certyfikat.

Cena nie zawiera kosztów pobytu i korzystania z infrastruktury hotelu, gdzie odbywa się Seminarium.

Warunki rezygnacji:
Rezygnacja z uczestnictwa w Seminarium w terminie dłuższym niż 3 tygodnie przed datą rozpoczęcia nie powoduje powstania dodatkowych opłat.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Seminarium w terminie krótszym niż 3 tygodnie przed terminem rozpoczęcia Seminarium zastrzegamy możliwość pobrania opłaty manipulacyjnej w wysokosci 1.000,- PLN (+ 23% VAT) oraz zapłaty ewentualnych kosztów związanych z odwołaniem rezerwacji hotelowej.

Jeśli [w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Seminarium w terminie krótszym niż 3 tygodnie przed terminem rozpoczęcia Seminarium] wykorzystano / nie zwrócono przesłanych materiałów przygotowawczych zastrzegamy możliwość potrącenia dodatkowej kwoty w wysokości 500,- PLN (+ 23% VAT).

Zmiana terminu uczestnictwa w Seminarium:
Zmiana terminu uczestnictwa w Seminarium w terminie dłuższym niż 3 tygodnie przed datą rozpoczęcia Seminarium nie powoduje powstania dodatkowych opłat.

W przypadku zmiany terminu uczestnictwa w czasie krótszym niż 3 tygodnie przed datą rozpoczęcia Seminarium zastrzegamy możliwość pobrania opłaty manipulacyjnej w wysokosci 500,- PLN (+ 23% VAT) oraz zapłaty ewentualnych kosztów związanych z odwołaniem rezerwacji hotelowej.

Ochrona danych osobowych:
Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym lub formularzu zgłoszenia
przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, w szczególności w
zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

W przypadku niedostatecznej ilości zgłoszeń zastrzegamy możliwość odwołania
Seminarium i zwrotu otrzymanych opłat.

 
© Copyright 2006 Grid International, Inc.(All rights reserved.)
Trademarks | Privacy Policy | Terms of Use