International Polska
Grid

Home

Grid® - The Power to Change - uniwersalny i skuteczny program rozwoju Przywództwa i kultury organizacji

Witamy serdecznie na stronach Grid International Polska.

Grid® - The Power to Change jest sprawdzoną w doświadczeniu uniwersalną i skuteczną metodą szkoleniową stwarzająca podłoże do rozwoju i zmiany na poziomie:

  • Stylu pracy indywidualnej
  • Stylu pracy zespołowej
  • Kultury organizacji całej firmy

Metoda ta upowszechniana jest poprzez Seminaria. W otwartych i zamkniętych Seminariach Grid® - centrum działań stanowią zadania i projekty dotyczące Przywództwa, stylów zarządzania, kompetencji menedżerskich, standardów skutecznej pracy zespołowej oraz problematyki kultury organizacji.

Niezależnie od wielkości firmy, jej specjalizacji lub branży, historii i stażu na rynku, rozmachu działań lokalnych lub globalnych - jej bieżące wyniki - i w związku z nimi - jej przyszłość - zależą w dużej mierze od kultury organizacji i postaw pracowników firmy.

Strategia Grid® rozwija oraz umacnia jednostki i zespoły opierając swoją metodologię o wartości zaufania, szacunku, otwartości, szczerości i zaangażowania.

Celem i zarazem efektem wdrożenia Seminariów Grid® jest stworzenie w organizacji zdrowych i konstruktywnych relacji międzyludzkich, rozwój mechanizmów synergicznej współpracy oraz wzmocnienie optymalnego zorientowania na cele i wyniki - przez co następuje znaczne polepszenie skuteczności i produktywności działań oraz powstaje podłoże do uzyskiwania najlepszych możliwych rezultatów.

The Power to Change to znaczy... mieć Odwagę, by chcieć się Zmienić...

© Copyright by Grid International Polska - Paweł Adamiec 2006 © Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wyłącznym Przedstawicielem Grid® International, Inc. w Polsce oraz wyłącznym właścicielem praw autorskich wynikających z programu Grid® The Power to Change w Polsce jest firma Grid® International Polska - Paweł Adamiec.

Bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich wykorzystywanie nazwy i logo Programu oraz Seminariów Grid®, kopiowanie, powielanie lub druk w części lub w całości niniejszych materiałów oraz materiałów szkoleniowych, a także wykorzystywanie rysunków, sposobu pomiaru wyników oraz innych treści i metodyki Grid® The Power to Change jest zabronione.


Grid worldwide map.
Terminy otwartych seminariów Leadership Grid:
  • 29.06.-3.07.2020
 
© Copyright 2006 Grid International, Inc.(All rights reserved.)
Trademarks | Privacy Policy | Terms of Use